Plida
Αρχική Σελίδα
Ποιοι είμαστε
Νέα - Εκδηλώσεις
Πιστοποίηση PLIDA
Εγγραφή στις Εξετάσεις PLIDA
Εγγραφή στις Εξετάσεις Κ.Ξ.Γ
Καταστατικό Συλλόγου
Επικοινωνία

 


SILLABO

Πιστοποίηση PLIDA

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ PLIDA ΜΑΙΟΣ 2019

Επίπεδα: Α2-C2

Ημερομηνία έναρξης εξετάσεων: Τετάρτη 22 Μαΐου 2019 

Εξεταστικό Κέντρο: Θεσσαλονίκη 

Εγγραφές από 6 έως 10 Μαΐου 

Προσοχή: η Εγγραφή στις εξετάσεις γίνεται αποκλειστικά on-line και η σελίδα των εγγραφών θα είναι διαθέσιμη από την Δευτέρα 6 Μαΐου.

Για την συμμετοχή στις εξετάσεις ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει:

1. να καταβάλλει τα εξέταστρα του επιπέδου που επιθυμεί να εξεταστεί στον αριθμό λογαριασμού: 704-00-2002-008981 (Società Dante Alighieri) της Alpha Bank (ΙΒΑΝ GR98 0140 7040 7040 0200 2008 981) αναφέροντας ως ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ

Προσοχή: Αν η κατάθεση πραγματοποιηθεί μέσω Ίντερνετ από άλλη Τράπεζα τα έξοδα κατάθεσης επιβαρύνουν τον καταθέτη. Το έντυπο κατάθεσης δεν χρειάζεται να αποσταλεί.

2. να κάνει την εγγραφή on-line διαμέσου της ιστοσελίδας μας www.ladante.gr (Εγγραφή στις Εξετάσεις PLIDA, η σελίδα θα είναι διαθέσιμη από τις 6 έως τις 10 Μαΐου ) συμπληρώνοντας τα προσωπικά του στοιχεία με λατινικούς χαρακτήρες όπως ακριβώς αναγράφονται στην Ταυτότητα του ή στο Διαβατήριο του.

Προσοχή: η εγγραφή γίνεται αποκλειστικά on-line διαμέσου της ιστοσελίδας μας και δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις προσωπικά, μέσω φαξ η ταχυδρομείου.

Η φορολογική απόδειξη καταβολής των εξέταστρων θα παραδοθεί στους υποψηφίους την ημέρα των εξετάσεων αφού συμπληρώσουν στην φόρμα εγγραφής το δικό τους Α.Φ.Μ. η του γονέα τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το αναλυτικό πρόγραμμα όπου θα αναγράφονται ο τόπος και οι ώρες των γραπτών και προφορικών εξετάσεων θα αποσταλεί σε κάθε υποψήφιο ξεχωριστά με e-mail μετά την λήξη κατάθεσης των δικαιολογητικών σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί από την ιστοσελίδα μας. 

Τα Κ.Ξ.Γ. & οι Καθηγητές Ιταλικών έχουν την δυνατότητα  ομαδικής εγγραφής των υποψηφίων τους από το  “Εγγραφή στις Εξετάσεις Κ.Ξ.Γ”

 ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ PLIDA

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ PLIDA 2019

______________________________________________________________

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ PLIDA ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

Επίπεδα: Β1-B2-C1 

Ημερομηνία έναρξης εξετάσεων: Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019 

Εξεταστικό Κέντρο: Θεσσαλονίκη 

Εγγραφές από 27 Μαΐου έως 31 Μαΐου

_______________________________________________________________

ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι εδώ παρουσιάζεται ένα πρότυπο για τη μεθοδολογία διόρθωσης και βαθμολόγησης των γραπτών Β2 όπως ανακοινώθηκε από την κεντρική έδρα στη Ρώμη

SCRIVERE B2 MODELLO DI CORREZIONE

---------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από την 1η Αυγούστου 2016 έχει οριστεί και αναλάβει νέα υπεύθυνος των εξετάσεων PLIDA η κα. Μάγδα Κριθαρίδου και συντονιστής των εξετάσεων PLIDA o κ. Ηλίας Σπυριδωνίδης.

______________________________________________________

Εξετάσεις PLIDA

Μια από τις βασικότερες και σημαντικότερες δραστηριότητες Comitato di Salonicco σε συνεργασία και υποστήριξη με την κεντρική έδρα της Società Dante Alighieri είναι η διεξαγωγή εξετάσεων για την απόκτηση  του αναγνωρισμένου από το Α.Σ.Ε.Π. πιστοποιητικού P.L.I.D.A (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) με το όποιο πιστοποιείται επίσημα η ιταλική γλώσσα σε όλα τα επίπεδα.   

Η Πιστοποίηση PLIDA

Η εν λόγω πιστοποίηση χορηγείται στην Ελλάδα από την «Εταιρεία Dante Alighieri» της Ρώμης δια μέσου της Ελληνικής Επιτροπής Αθηνών και Θεσσαλονίκης - Comitato di Atene e di Salonicco που έχουν τη νομική μορφή σωματείου,έχει δε απόλυτη νομική εγκυρότητα στην Ιταλία, ως πλήρως αναγνωρισμένη νομικά από το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Εξωτερικών σύμφωνα με το διάταγμα αρ. 347 της 18ης Ιουλίου 1993 και τη Σύμβαση αρ. 1903 της 4ης Νοεμβρίου 1993 (σχετικώς η με ημερομηνία 7.5.2004 επιστολή του Μορφωτικού Ακολούθου της Πρεσβείας της Ιταλίας στην Ελλάδα).
1.είναι εναρμονισμένη με τις προδιαγραφές του Συμβουλίου της Ευρώπης (Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος).
2.είναι αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας.
3.Καλύπτεται από σύμβαση μορφωτικής συνεργασίας μεταξύ Ελληνικού και Ιταλικού κράτους (Εκτελεστικό Πρόγραμμα 2002 – 2005 που υπεγράφη στις 2 Απριλίου 2003, σε εφαρμογή της Μορφωτικής Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας).
4.Δεν υπάρχουν περιορισμοί στη συμμετοχή οποιουδήποτε ενδιαφερομένου και διεξάγονται κατά τρόπο επιστημονικό και αδιάβλητο (όπως προκύπτει από το syllabus των πιστοποιήσεων PLIDA).
Το σχετικό δίπλωμα εκδίδεται με το σήμα και την επιστημονική επάρκεια του Πανεπιστημίου LA SAPIENZA της Ρώμης, έδρα Φιλολογίας και Φιλοσοφίας,στο πλαίσιο συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής  Società Dante Alighieri και του εν λόγω Πανεπιστημίου.
Κάθε υποψήφιος μπορεί να επιλέξει το επίπεδο στο οποίο θα διαγωνιστεί όπως και να συμμετάσχει σε δυο επίπεδα κατά την ιδία εξεταστική περίοδο π.χ. Β2 & C1.

Οδηγός Εξετάσεων

Το εξεταστικό κέντρο Plida του Comitato di Salonicco σας παρέχει ένα πλήρη οδηγό για τα 6 επίπεδα πιστοποίησης εξετάσεων που διοργανώνει.

Plida A1    Plida A2   Plida B1

Plida B2    Plida C1   Plida C2