ΓΛΩΣΣΑ

Ως γλώσσα του Καταστατικού ορίζεται, η επίσημη γλώσσα του Κράτους, ήτοι η απλή Δημοτική.