Καταστατικό Συλλόγου

Consiglio Amministrativo

Presidente e Responsabile degli esami PLIDA: Kritharidou Magdalini
Vice-Presidente: Spyridonidis Ilias

17 Απριλίου 2010:  Ε.Γ.Σ.  Επικυρώθηκε ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΤΑΝΤΕ ΑΛΙΓΚΙΕΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «SOCIETA' DANTE ALIGHIERI DI SALONICCO»

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το αρχικό Καταστατικό που περιείχε είκοσι εννέα (29) άρθρα, αφού διαβάστηκε και εγκρίθηκε στις 21.09.2007 ομόφωνα από τα ιδρυτικά μέλη, υποβλήθηκε προς έγκριση στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

Read More »

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό, ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα και από την Νομοθεσία περί Σωματείων.

Read More »

ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

Για την εφαρμογή του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού, ορίζεται, ότι όλα τα μέχρι σήμερα Ιδρυτικά Μέλη, πρέπει να υποβάλλουν στο σωματείο, το αργότερο μέχρι

Read More »

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ

Έξοδα παραστάσεως προβλέπονται και χορηγούνται μόνο στον Πρόεδρο του Σωματείου ή σε άλλο μέλος της Διοίκησης, όταν υφίσταται ανάγκη και κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Read More »

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συντάξει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Σωματείου, ο οποίος θα καθορίζει με περισσότερες λεπτομέρειες τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών

Read More »

ΓΛΩΣΣΑ

Ως γλώσσα του Καταστατικού ορίζεται, η επίσημη γλώσσα του Κράτους, ήτοι η απλή Δημοτική.

Read More »

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το Σωματείο έχει κυκλική σφραγίδα με την επωνυμία του στην περιφέρεια και φέρει στο κέντρο, με αραβικούς αριθμούς, το έτος της ίδρυσης του, τον αριθμό

Read More »

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για την προώθηση των σκοπών του Σωματείου και την ορθότερη λειτουργία του, παρέχεται η δυνατότητα στο ΔΣ να συστήνει ομάδες εργασίας, στις οποίες μπορούν να

Read More »