Καταστατικό Συλλόγου

Consiglio Amministrativo

Presidente e Responsabile degli esami PLIDA: Kritharidou Magdalini
Vice-Presidente: Spyridonidis Ilias

17 Απριλίου 2010:  Ε.Γ.Σ.  Επικυρώθηκε ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΤΑΝΤΕ ΑΛΙΓΚΙΕΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «SOCIETA' DANTE ALIGHIERI DI SALONICCO»

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ -ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ- ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ

Τα τακτικά μέλη του Σωματείου έχουν υποχρέωση να καταβάλουν στο Ταμείο του Σωματείου ετήσια συνδρομή ποσού τριάντα ευρώ (30,00 €). Η εισφορά δύναται να αναπροσαρμόζεται

Read More »

ΜΕΛΗ-ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΛΩΝ

Μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από εθνικότητα και θρησκεία, εφόσον αποδέχονται το περιεχόμενο και τους όρους τους καταστατικού και τις νόμιμες

Read More »

ΜΕΣΑ

Για την επίτευξη του σκοπού του, το Σωματείο έχει τα εξής μέσα: 1. Την διοργάνωση διαλέξεων, εορτών, συγκεντρώσεων, εκδρομών και άλλων πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών

Read More »

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ DANTE ALIGHIERI

Το σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΤΑΝΤΕ ΑΛΙΓΚΙΕΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» συνδέεται στενά με την SOCIETA’ DANTE ALIGHIERI που ιδρύθηκε στην Ιταλία το 1889

Read More »

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Σωματείου είναι η με κάθε πρόσφορο μέσο διάδοση της Ιταλικής γλώσσας και του ιταλικού πολιτισμού στην Ελλάδα, καθώς και η δημιουργία και ενδυνάμωση

Read More »

ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΤΑΝΤΕ ΑΛΙΓΚΙΕΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «SOCIETA’ DANTE ALIGHIERI DI SALONICCO». Έδρα του Σωματείου ορίζεται

Read More »