ΜΗΝΑΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Ως μήνας εορτής του σωματείου ορίζεται ο μήνας Απρίλιος, καθώς ο μήνας αυτός συμπίπτει με την γιορτή της οργάνωσης DANTE ALIGHIERI.