ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το Σωματείο έχει κυκλική σφραγίδα με την επωνυμία του στην περιφέρεια και φέρει στο κέντρο, με αραβικούς αριθμούς, το έτος της ίδρυσης του, τον αριθμό 2007 και στη μέση απεικόνιση του Δάντη (σε προφίλ)