17 Απριλίου 2010:Πρόσκληση σε Ε.Γ.Σ.

To ΔΣ του εδρεύοντος στη Θεσσαλονίκη Σωματείου με την επωνυμία «Ελληνική Επιτροπή της Εταιρίας Ντάντε Αλιγκιέρι Θεσσαλονίκης» σας προσκαλεί στην Ε.Γ.Σ.του Σωματείου που θα συγκληθεί στα γραφεία του Σωματείου επί της οδού Ερμού αριθμός 65 στις 17 Απριλίου 2010 ημέρα Σάββατο και ώρα 13.30.