Plida
Αρχική Σελίδα
Ποιοι είμαστε
Νέα - Εκδηλώσεις
Πιστοποίηση PLIDA
Εγγραφή στις Εξετάσεις PLIDA
Εγγραφή στις Εξετάσεις Κ.Ξ.Γ
Καταστατικό Συλλόγου
Επικοινωνία

 


SILLABO

Αρχική Σελίδα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ ΩΡΑ :17.45

Μόλις λάβαμε την κάτωθι ενημέρωση από την Società Dante Alighieri di Roma ότι ακυρώνεται η εξεταστική του Μαρτίου (επίπεδα Β1,Β2,Γ1) λόγω κορωνοϊού.

 Ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία.

Για οτιδήποτε νεότερο θα ενημερωθείτε άμεσα

Ακολουθεί η ενημέρωση από την Ιταλία -PLIDA

Gentile Presidente, gentile Responsabile,

la informo che, a causa delle conseguenze della diffusione del virus COVID-19 e in ottemperanza alle disposizioni del Governo italiano in materia di sicurezza e di prevenzione del contagio, le sessioni d’esame PLIDA del 25-26 marzo (livelli B1, B2 e C1) sono rinviate a data da destinarsi.

Per ridurre il più possibile i disagi per i candidati, vi informiamo che la validità dei risultati PLIDA positivi già ottenuti è prorogata per tutti i candidati da 18 a 21 mesi.

Sarà nostra cura nelle prossime settimane tenervi informati sull’andamento delle prossime sessioni previste dal Calendario PLIDA 2020.

Ringraziandovi per la comprensione e per la collaborazione, le porgo cordiali saluti.

Alessandro Masi - Segretario Generale della

Società Dante Alighieri

_____________________________________________________________________________

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ PLIDA 2020

ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ PLIDA 2020

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ PLIDA ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 ( ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ)

Επίπεδα: B1-B2-C1 

Ημερομηνία έναρξης εξετάσεων: Σάββατο 28 Μαρτίου 2020 

Εξεταστικό Κέντρο: Θεσσαλονίκη 

Εγγραφές από 9 έως 13 Μαρτίου 

Προσοχή: η Εγγραφή στις εξετάσεις γίνεται αποκλειστικά on-line και η σελίδα των εγγραφών θα είναι διαθέσιμη από την Δευτέρα 9 Μαρτίου.

Για την συμμετοχή στις εξετάσεις ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει:                                                                                                                    

1. να καταβάλλει τα εξέταστρα του επιπέδου που επιθυμεί να εξεταστεί στον αριθμό λογαριασμού: 704-00-2002-008981 (Società Dante Alighieri) της Alpha Bank (ΙΒΑΝ GR98 0140 7040 7040 0200 2008 981) αναφέροντας ως ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ

Προσοχή: Αν η κατάθεση πραγματοποιηθεί μέσω Ίντερνετ από άλλη Τράπεζα τα έξοδα κατάθεσης επιβαρύνουν τον καταθέτη. Το έντυπο κατάθεσης δεν χρειάζεται να αποσταλεί.

2. να κάνει την εγγραφή on-line διαμέσου της ιστοσελίδας μας www.ladante.gr (Εγγραφή στις Εξετάσεις PLIDA, η σελίδα θα είναι διαθέσιμη από τις 9 έως τις 13 Μαρτίου) συμπληρώνοντας τα προσωπικά του στοιχεία με λατινικούς χαρακτήρες όπως ακριβώς αναγράφονται στην Ταυτότητα του ή στο Διαβατήριο του.

Προσοχή: η εγγραφή γίνεται αποκλειστικά on-line διαμέσου της ιστοσελίδας μας και δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις προσωπικά, μέσω φαξ η ταχυδρομείου.

Η φορολογική απόδειξη καταβολής των εξέταστρων θα παραδοθεί στους υποψηφίους την ημέρα των εξετάσεων αφού συμπληρώσουν στην φόρμα εγγραφής το δικό τους Α.Φ.Μ. η του γονέα τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το αναλυτικό πρόγραμμα όπου θα αναγράφονται ο τόπος και οι ώρες των γραπτών και προφορικών εξετάσεων θα αποσταλεί σε κάθε υποψήφιο ξεχωριστά με e-mail μετά την λήξη κατάθεσης των δικαιολογητικών σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί από την ιστοσελίδα μας. 

Τα Κ.Ξ.Γ. & οι Καθηγητές Ιταλικών έχουν την δυνατότητα  ομαδικής εγγραφής των υποψηφίων τους από το  “Εγγραφή στις Εξετάσεις Κ.Ξ.Γ”

________________________________________________________

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ PLIDA 2020

CALENDARIO ESAMI PLIDA 2020

__________________________________________________________________

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ PLIDA ΜΑΙΟΣ 2020

Επίπεδα: Α2-C2

Ημερομηνία έναρξης εξετάσεων: Τετάρτη 13 Μαΐου 2020 

Εξεταστικό Κέντρο: Θεσσαλονίκη 

Εγγραφές από 27 Απριλίου έως 1 Μαΐου 


ESAMI PLIDA MAGGIO 2020

Data: 13 maggio 2020

livelli: A2-C2

Centro Certificatore di Salonicco

Iscrizioni  dal 27 aprile al 1 maggio

_____________________________________________________________________

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ PLIDA ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

Επίπεδα: Β1-B2-C1 

Ημερομηνία έναρξης εξετάσεων: Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020

Εξεταστικό Κέντρο: Θεσσαλονίκη-Ιωάννινα

Εγγραφές από 25 Μαΐου έως 29 Μαΐου


ESAMI PLIDA GIUGNO 2020

Data: 10 giugno  2020

livelli: B1-B2-C1

Centro Certificatore di Salonicco-Ioannina

Iscrizioni  dal 27 maggio al 31 maggio 

___________________________________________________________________________

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ PLIDA JUNIORES* ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

*Προσοχή: Οι εξετάσεις απευθύνονται αποκλειστικά σε υποψηφίους έως 18 ετών

Επίπεδα: A2-Β1-B2 

Ημερομηνία έναρξης εξετάσεων: Σάββατο 20 Ιουνίου 2020

Εξεταστικό Κέντρο: Θεσσαλονίκη-Ιωάννινα

Εγγραφές από 12 Ιουνίου έως 16 Ιουνίου


ESAMI PLIDA JUNIORES* GIUGNO 2020

Data: 20 giugno   2020

livelli:   A2-B1-B2

Centro Certificatore di Salonicco-Ioannina

Iscrizioni   dal 12 giugno al 16 giugno 

________________________________________________________________________

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ PLIDA ΙΟΥΛΙΟΣ 2020

Επίπεδα: Β1-B2

Ημερομηνία έναρξης εξετάσεων: Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020

Εξεταστικό Κέντρο: Θεσσαλονίκη

Εγγραφές από 20 έως 24 Ιουλίου


ESAMI PLIDA LUGLIO 2020

Data:29 luglio 2020

livelli: B1-B2

Centro Certificatore di Salonicco

Iscrizioni   dal 20 al 24 luglio

_____________________________________________________________________

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ PLIDA ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 20202

Επίπεδα: Α2-Β1 

Ημερομηνία έναρξης εξετάσεων: Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020 

Επίπεδα: B2-C1-C2

Ημερομηνία έναρξης εξετάσεων: Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020 

Εξεταστικό Κέντρο: Θεσσαλονίκη 

Εγγραφές από 2 έως 6 Νοεμβρίου


ESAMI PLIDA NOVEMBRE 2020

livelli:  A2-B1

Data: 18 Novembre 2020

livelli:   B2-C1-C2

Data: 19 Novembre 2020

Centro Certificatore di Salonicco

Iscrizioni  dal 2 al 6 novembre


_______________________________________________________________

ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.00-18.00 

______________________________________________________________

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Τα αποτελέσματα των υποψηφίων των δύο εξεταστικών του Ιουνίου έχουν σταλεί με email στους ενδιαφερόμενους, όποιος δεν το έχει λάβει ας επικοινωνήσει μαζί μας. Τα πτυχία θα έρθουν σε ένα μήνα, θα βγει σχετική ανακοίνωση.
_________________________________________________________

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Τα πιστοποιητικά της εξεταστικής του Μαΐου και του Αυγούστου 2019 έχουν έρθει. Οι επιτυχόντες μπορούν να περάσουν να τα παραλάβουν από το γραφείο μας στις ώρες συνεργασίας ( ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.00-18.00 ). 
Όποιος επιθυμεί να του σταλεί το πιστοποιητικό στον χώρο του μπορεί να μας στείλει mail στο info@ladante.gr  με τα στοιχεία αποστολής (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, πόλη, Τ.κ, τηλέφωνο επικοινωνίας).
Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον παραλήπτη.


____________________________________________________________________________________________________________________


  __________________________________________________________

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά από δέκα χρόνια ο κύριος Χαρισιάδης Ιωάννης παραιτήθηκε από Πρόεδρος του Comitato di Salonicco della SDA για προσωπικούς λόγους. Υπήρξε ο ιδρυτής και Πρόεδρος του Συλλόγου μας αυτά τα δέκα χρόνια. Κατόπιν τούτου νέα Πρόεδρος αναλαμβάνει η κυρία Κριθαρίδου Μαγδαλινή με Αντιπρόεδρο τον κύριο Σπυριδωνίδη Ηλία.

Το Δ.Σ. του Comitato di Salonicco

__________________________________________________________

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από την 1η Αυγούστου 2016 έχει οριστεί και αναλάβει νέα υπεύθυνος των εξετάσεων PLIDA η κα. Μάγδα Κριθαρίδου και συντονιστής των εξετάσεων PLIDA o κ. Ηλίας Σπυριδωνίδης.

______________________________________________________Comitato di Salonicco della Società Dante Alighieri

'Εδρα: Εγνατίας 7, 1ος όροφος
54630 Θεσσαλονίκη .
Τηλέφωνο 6978555679 & 6959700191, e-mail: info@ladante.gr