ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ- ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΕΤΟΥΣ 2008

Κατ’ εξαίρεση του άρθρου 11 του παρόντος Καταστατικού η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2008 θα γίνει μέσα σε ένα μήνα από την αναγνώριση του Σωματείου από το Πρωτοδικείο της Θεσσαλονίκης.